Điều chỉnh tồn kho Sử dụng tính năng điều chỉnh tồn kho của aint.vn để nhập dễ dàng và chính xác số lượng tồn kho đầu kỳ. Đặc điểm...

Mã vạch

  • Phạm Anh
Mã vạch Có khả năng thao tác nhập/xuất kho bằng mã vạch. Có thể thao tác nhập/xuất kho thông qua quét mã vạch trên ứng dụng điện thoại bằng...
Quản lý đơn đặt hàng Sử dụng chức năng quản lý đơn đặt hàng trên iant.vn thì có thể kiểm tra trực quan tiến độ từ Đơn đặt hàng...
Quản lý đơn giá Đơn giá thường xuyên biến đổi theo hợp đồng, theo từng khách hàng, hoặc dựa vào thay đổi vào thị trường. iant.vn quản lý đơn...
Quản lý mặt hàng Để quản lý tồn kho hiệu quả cần phân loại danh mục hàng hóa một cách có hệ thống. Sử dụng iant.vn để phân nhóm...