Phân tích thiết kế hệ thống phần mềm ERP

Chúng tôi là đối tác tin cậy trong việc xây dựng hệ thống phần mềm chuyên sâu, không chỉ cung cấp các giải pháp tùy chỉnh để đáp ứng đầy đủ nhu cầu kinh doanh của bạn mà còn đảm bảo tính ổn định và bảo mật cao nhất

Được tin cậy bởi hơn 100+ khách hàng trên toàn thế giới:

image
We are BEST

Why Choose ANT

Business Intelligence

Phát triển phần mềm bắt đầu bằng việc xác định rõ ràng mục tiêu và yêu cầu của dự án. Đội ngũ phát triển phần mềm phải hiểu rõ vấn đề cần giải quyết và đảm bảo rằng giải pháp đề xuất không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn đáp ứng được môi trường kinh doanh và người dùng

Phát triển phần mềm bắt đầu bằng việc xác định rõ ràng mục tiêu và yêu cầu của dự án. Đội ngũ phát triển phần mềm phải hiểu rõ vấn đề cần giải quyết và đảm bảo rằng giải pháp đề xuất không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn đáp ứng được môi trường kinh doanh và người dùng

UI/UX Design

Thiết kế sản phẩm là tạo ra một sản phẩm mới được bán bởi một doanh nghiệp cho khách hàng của mình. Một lượng rất rộng các ý tưởng được tạo ra và phát triển một cách hiệu quả thông qua một quá trình dẫn đến các sản phẩm mới

Thiết kế sản phẩm là tạo ra một sản phẩm mới được bán bởi một doanh nghiệp cho khách hàng của mình. Một lượng rất rộng các ý tưởng được tạo ra và phát triển một cách hiệu quả thông qua một quá trình dẫn đến các sản phẩm mới

Data Analysis

Phân tích hệ thống website là quá trình quan trọng đảm bảo rằng trang web hoạt động mạnh mẽ, linh hoạt và đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của người dùng và doanh nghiệp. Sử dụng công cụ theo dõi và phân tích để thu thập dữ liệu về hành vi người dùng và hiệu suất để hiểu rõ về lưu lượng truy cập, tỉ lệ chuyển đổi

Phân tích hệ thống website là quá trình quan trọng đảm bảo rằng trang web hoạt động mạnh mẽ, linh hoạt và đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của người dùng và doanh nghiệp. Sử dụng công cụ theo dõi và phân tích để thu thập dữ liệu về hành vi người dùng và hiệu suất để hiểu rõ về lưu lượng truy cập, tỉ lệ chuyển đổi

Về chúng tôi

Chúng tôi đang nâng cao thành công trong kinh doanh bằng công nghệ

Hơn 10+ năm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ CNTT, phát triển các ứng dụng phần mềm và ứng dụng di động cho khách hàng trên toàn thế giới.

Phát triển phần mềm

An ninh mạng

Trí tuệ nhân tạo

Phát triển web

Dịch vụ lưu trữ data

LÀM VIỆC CHO BẤT KỲ NGÀNH NÀO

Giải pháp tốt nhất, cho mọi tổ chức

image

Phần mềm

image

Công nghệ tài chính

image

Chăm sóc sức khỏe

image

Khai thác dữ liệu

image

Công nghệ móc móc

image

Y học

image

Giải trí

image

AI

image

Kinh doanh

image

Vận chuyển

Technology Index

What Technology We Are Using For Our Valued Customers

SERVICES

Explore Our All Services We Offer to customers

image image

Data Analytics

At vero eos et accusamus etiusto odio praesentium accusamus etiusto odio data center for managing database.

image image

At vero eos et accusamus etiusto odio praesentium accusamus etiusto odio data center for managing database.

image image

At vero eos et accusamus etiusto odio praesentium accusamus etiusto odio data center for managing database.

image image

At vero eos et accusamus etiusto odio praesentium accusamus etiusto odio data center for managing database.

image image

At vero eos et accusamus etiusto odio praesentium accusamus etiusto odio data center for managing database.

image image

At vero eos et accusamus etiusto odio praesentium accusamus etiusto odio data center for managing database.

Projects

Our Recent Launched Projects Available into Market

Product Engineering

Expert People Launched Quality Projects

European languages are members of the same family. The languages only differ in their grammar, their pronu nciation and their most common words. pronunciation and more common words. If several languages coalesce, the grammar of the resulting. Languages realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar articles, pronunciation and more common words  the grammar of the resulting..

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment. If several languages coalesce, the grammar of the resulting realizes .

 • client: Kers
 • Location: Usa
 • Surface Area: Skermset
 • Architect: Istiak
 • Year Of Complited: 2018
 • Project Value: 50k

Product Engineering

Expert People Launched Quality Projects

European languages are members of the same family. The languages only differ in their grammar, their pronu nciation and their most common words. pronunciation and more common words. If several languages coalesce, the grammar of the resulting. Languages realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar articles, pronunciation and more common words  the grammar of the resulting..

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment. If several languages coalesce, the grammar of the resulting realizes .

 • client: Kers
 • Location: Usa
 • Surface Area: Skermset
 • Architect: Istiak
 • Year Of Complited: 2018
 • Project Value: 50k

Analytic Solutions

Expert People Launched Quality Projects

European languages are members of the same family. The languages only differ in their grammar, their pronu nciation and their most common words. pronunciation and more common words. If several languages coalesce, the grammar of the resulting. Languages realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar articles, pronunciation and more common words the grammar of the resulting..

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment. If several languages coalesce, the grammar of the resulting realizes .

 • client: Kers MM
 • Location: Usa
 • Surface Area: Skermset
 • Architect: Istiak
 • Year Of Complited: 2018
 • Project Value: 50k

Analytic Solutions

Expert People Launched Quality Projects

European languages are members of the same family. The languages only differ in their grammar, their pronu nciation and their most common words. pronunciation and more common words. If several languages coalesce, the grammar of the resulting. Languages realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar articles, pronunciation and more common words the grammar of the resulting..

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment. If several languages coalesce, the grammar of the resulting realizes .

 • client: Kers MM
 • Location: Usa
 • Surface Area: Skermset
 • Architect: Istiak
 • Year Of Complited: 2018
 • Project Value: 50k

Product Design

Expert People Launched Quality Projects

European languages are members of the same family. The languages only differ in their grammar, their pronu nciation and their most common words. pronunciation and more common words. If several languages coalesce, the grammar of the resulting. Languages realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar articles, pronunciation and more common words the grammar of the resulting..

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment. If several languages coalesce, the grammar of the resulting realizes .

 • client: Kers
 • Location: Usa
 • Surface Area: Skermset
 • Architect: Istiak
 • Year Of Complited: 2018
 • Project Value: 50k

Product Design

Expert People Launched Quality Projects

European languages are members of the same family. The languages only differ in their grammar, their pronu nciation and their most common words. pronunciation and more common words. If several languages coalesce, the grammar of the resulting. Languages realizes why a new common language would be desirable: one could refuse to pay expensive translators. To achieve this, it would be necessary to have uniform grammar articles, pronunciation and more common words the grammar of the resulting..

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment. If several languages coalesce, the grammar of the resulting realizes .

 • client: Kers
 • Location: Usa
 • Surface Area: Skermset
 • Architect: Istiak
 • Year Of Complited: 2018
 • Project Value: 50k
Blog

Latest Tips &Tricks

We've been building creative tools together for over a decade and have a deep appreciation for software applications

Open Source Job Report Show More Openings Fewer

We denounce with righteous indige nation and dislike men who are so beguiled...

Tech Products That Makes Its Easier to Stay at Home

We denounce with righteous indige nation and dislike men who are so beguiled...

Necessity May Give Us Your Best Virtual Court System

We denounce with righteous indige nation and dislike men who are so beguiled...

Servo Project Joins The Linux Foundation Fold Desco

We denounce with righteous indige nation and dislike men who are so beguiled...

Necessity May Give Us Your Best Virtual Court System

We denounce with righteous indige nation and dislike men who are so beguiled...

Types of Social Proof What its Makes Them Effective

We denounce with righteous indige nation and dislike men who are so beguiled...

image
Testimonials

What Customer Saying

Over 25 years working in IT services developing software applications and mobile apps for clients all over the world.

image

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway.

Abdur Rashid
CEO, Keen IT Solution
image

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway.

Monty Moni
CEO, Keen IT Solution
image

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway.

Mike Hotten
CEO, Brick Consulting
image

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway.

John Richard
CEO, Brick Consulting
image

Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps. Nanotechnology immersion along the information highway.

Jorina Bibi
CEO, Brick Consulting