WMS (Hệ thống quản lý kho)

WMS (Hệ thống quản lý kho) Trong trường hợp không kiểm soát được chính xác số lượng nhập/xuất kho hay...

Quản lý số seri/số lô

Quản lý số seri/số lô Quản lý số seri/số lô cho phép kiểm soát tốt hơn việc quản lý bảo...

Quản lý hàng tồn kho an toàn

Quản lý hàng tồn kho an toàn Nếu vận dụng tính năng hàng tồn kho an toàn thì sẽ luôn...

Điều chỉnh tồn kho

Điều chỉnh tồn kho Sử dụng tính năng điều chỉnh tồn kho của aint.vn để nhập dễ dàng và chính...

Mã vạch

Mã vạch Có khả năng thao tác nhập/xuất kho bằng mã vạch. Có thể thao tác nhập/xuất kho thông qua...

Quản lý đơn đặt hàng

Quản lý đơn đặt hàng Sử dụng chức năng quản lý đơn đặt hàng trên iant.vn thì có thể kiểm...